Spring til indhold

Hvad er meningen med Danida?

Danida-rådgivere bliver udstationeret til en organisation i et udviklingsland, hvor de får ansvaret for at rådgive beslutningstagere på allerhøjeste niveau. Hermed får de muligheden for at blive en del af et internationalt forandringsmiljø, der stiller høje krav til deres indsigt i strategi, organisation og ledelse.

Et spørgsmål om ejerskab
Danmarks udviklingsbistand handler ikke alene om at bore brønde og anlægge veje. Bistanden handler også om, at de lande i Afrika, Asien, Mellemøsten og Latinamerika, der modtager dansk bistand, skal opbygge organisatorisk og menneskelig kapacitet til at tage ejerskab for forandringerne. Det kalder vi kapacitet til forandring.

Det langsigtede mål er at styrke modtagerlandenes evne til at bekæmpe fattigdom ved selvstændigt at planlægge og implementere programmer inden for blandt andet uddannelse, landbrug, sundhed, vand, miljø, offentlig forvaltning, demokrati og god regeringsførelse samt erhvervsudvikling. Kort fortalt er det meningen med Danida (Danish International Development Assistance), der er betegnelsen for Udenrigsministeriets bistandsaktiviteter i udviklingslandene.