Spring til indhold

25 årlige rådgiverstillinger

Hvert år udsender Udenrigsministeriet ca. 25 rådgivere, der typisk bliver ansat på tre-årige kontrakter og udstationeret til en organisation i et af de lande, der modtager dansk bistand.

Rådgivernes rolle er at rådgive beslutningstagere på allerhøjeste niveau i modtagerorganisationerne, som typisk er ministerier, styrelser eller lignende offentlige organisationer.

Herigennem er rådgiverne med til at omsætte de flotte intentioner i Danmarks udviklingspolitik til praksis. Det sker ved at give modtagerlandene den fornødne organisatoriske og menneskelige kapacitet til at tage ejerskab for fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling.