Spring til indhold

Udsendelse

Får man et job som Danida-rådgiver, skal man være indstillet på, at der kan gå op til 6 måneder, fra ansættelsestilbud modtages til man bliver udsendt. Det skyldes blandt andet, at der kan gå tid med godkendelsen hos modtagerlandets myndigheder.

Fra udvælgelse til udstationering
Udenrigsministeriet bevarer en tæt kontakt med rådgiverne i den periode. Alligevel er der mange rådgivere, der oplever ventetiden som et tomrum. På den anden side giver ventetiden bedre tid til at få styr på alle de praktiske detaljer omkring udsendelsen, hvad enten det handler om bolig eller skole for børnene. Mens godkendelsen finder sted, kan man også bruge tid på at kommunikere med kontaktpersoner i modtagerlandet.

Forberedelse
Rådgiverens forberedelse til udstationeringen vil altid omfatte sikkerhedsforberedelse (obligatorisk e-læring for alle samt i visse tilfælde, tilstedeværelseskurser i Danmark) og kan omfatte sprogundervisning (på baggrund af et testresultat). På det udviklingsfaglige område vil rådgiveren bl.a. skulle orientere sig om den aktuelle Strategi for Danmarks Udviklingssamarbejde samt en række andre politikker, strategier og værktøjer, som findes på Udenrigsministeriet/Danida's hjemmeside: http://um.dk/en/danida-en/ og i Aid Management Guidelines: http://amg.um.dk/ . Forberedelsen omfatter også grundig gennemgang af relevant dokumentation vedrørende det program, som rådgiveren bliver tilknyttet samt øvrig relevant faglig forberedelse ved selvstudium, e-læring etc. der kan aftales med kontaktpersonen på den pågældende ambassade. Ved ankomsten vil rådgiveren blive briefet af ambassaden vedrørende sikkerhedsforhold samt vedrørende rådgiverens faglige funktion.  

Hjælp til de praktiske detaljer
Før rådgiverne drager af sted, rejser der sig måske en masse praktiske spørgsmål om politiske, kulturelle og praktiske forhold i modtagerlandet. Både Udenrigsministeriets og de lokale danske ambassaders hjemmesider (www.um.dk) giver gode informationer og Statens Serum Institut kan kontaktes for spørgsmål om vaccinationer og andre sundhedsforhold.