Spring til indhold

Sundhed og sikkerhed

Gode og ordentlige forhold
Der kan være stor forskel på de sundheds- og sikkerhedsforhold, som Danida-rådgivere kommer til at leve og arbejde under. I de fleste stillinger er der dog tale om gode og ordentlige forhold. Under alle omstændigheder er det en god idé at sætte sig ind i sundheds- og sikkerhedsforholdene i landet, før man træffer beslutning om at blive rådgiver.

Støtte til akutte problemer
Hvis der opstår akutte problemer undervejs i opholdet, kan rådgiverne naturligvis søge praktisk støtte på Danmarks ambassade i landet. Det gælder både rådgiveren selv og eventuel medfølgende familie.

Sikkerhed

Rådgiveren skal før udsendelsen gennemføre den sikkerhedsforberedelse som på det pågældende tidspunkt vurderes relevant af Udenrigsministeriets Sikkerhedskontor. Udenrigsministeriets HR kontor vil sørge for at rådgiveren tilmeldes de relevante sikkerhedskurser, der omfatter obligatorisk e-læring for alle samt i visse tilfælde, tilstedeværelseskurser i Danmark. Alle rådgivere vil modtage en sikkerhedsbriefing på den danske ambassade i landet.