Spring til indhold

Ansættelsesprocessen


Hver eneste gang Udenrigsministeriet skal rekruttere en ny Danida-rådgiver, går der en grundig og gennemtænkt proces i gang. Det er en stor beslutning at blive rådgiver, og vi gør meget for at sikre, at rådgiverne har de rette kompetencer og forventninger til jobbet.

Grundig og gennemtænkt proces
Samtidig er der mange forskellige enheder involveret både i modtagerlandet og i Udenrigsministeriet. Det betyder, at der typisk går ca. to måneder, fra en rådgiverstilling bliver annonceret, til Udenrigsministeriet indstiller en ansøger til ansættelse. Herefter kan der gå yderligere nogle måneder, inden den nye rådgiver tiltræder. Det afhænger blandt andet af, hvor hurtigt modtagerlandets myndigheder er til at godkende ansættelsen, og hvor længe der går med de praktiske detaljer omkring udstationeringen.

Samarbejde med Mercuri Urval
Udenrigsministeriet samarbejder med konsulentvirksomheden Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af Danida-rådgivere. Det er Mercuri Urvals opgave at analysere kompetencekrav for alle kommende rådgivere. Mercuri Urval varetager i samarbejde med Udenrigsministeriet indledende screening, interview og personlighedsvurdering. Den endelige udvælgelse bliver foretaget i et tæt samarbejde mellem Udenrigsministeriet, den danske ambassade i modtagerlandet og modtagerlandets myndigheder.