Spring til indhold

Seniorrådgiver (N2) i Bangladesh. Landbrugsprogrammet - Uddannelsesenheden for landbrug

11.06.2018  15:10

Som seniorrådgiver bliver du placeret i programenheden i Styrelsen for Landbrugsrådgivning, Landbrugsministeriet. Programmet har til formål at højne produktion og produktivitet blandt underprivilegerede småbønder gennem voksenuddannelse på markskoler. I samarbejde med en national projektdirektør vil du lede indsatsen og stå for den daglige drift. Programenheden består af et hold dedikerede medarbejdere, både direkte ansatte og kollegaer fra departementet. Hyppige besøg i felten må påregnes. Du har en relevant videregående uddannelse og har opbygget solid erfaring med ledelse og styring af projekter og programmer fra lignende indsatser i udviklingslande. Du har dokumenteret erfaring med kapacitetsopbygning, herunder opbygning af faglige, organisatoriske og ledelsesmæssige kompetencer. Du er flydende i engelsk mundtligt og skriftligt.

For mere information om obligatorisk ansøgningsprocedure, se venligst her:

Danida Application System

Referencenummer: DK-04982-2018/BAN.02-W

Ansøgningsfrist: 14. august 2018, kl. 12.00 (dansk tid)

Læs den fulde stillingsbeskrivelse her (pdf)

Yderligere oplysninger

Økonomisk og politisk baggrundsmateriale om de enkelte prioritetslande samt specifikke politikker, strategier og programmer findes på www.um.dk

Alle ansøgninger videresendes elektronisk til Udenrigsministeriet.